(new)ויקטורי
מצטייני האוניברסיטה הפתוחה: שני תלמידי תיכון ממודיעין

מצטייני האוניברסיטה הפתוחה: שני תלמידי תיכון ממודיעין

אופק מרקס וזיו הופרט, שיסיים תואר ראשון במתמטיקה בגיל 15, נכנסו לרשימת 17 תלמידי מערכת החינוך שנמנו עם הסטודנטים המצטיינים במוסד האקדמי

שני תלמידי תיכון ממודיעין נכללו לאחרונה ברשימת "מצטייני הנשיאה" של האוניברסיטה הפתוחה, אליה העפילו 17 תלמידי תיכונים הלומדים לתואר ראשון כבר קתופת לימודיהם בתיכון.

השניים הם זיו הופרט, תלמיד כיתה י' מתיכון עירוני ב' במודיעין הלומד לתואר ראשון במתמטיקה, ואופק מרקס בן ה-17 מעירוני ג', שיסיים לימודי תואר ראשון במדעי הרוח. הופרט צפוי לסיים את התואר הראשון במתמטיקה כבר בגיל 15 וחצי.

הופרט ומרקס יקבלו מלגת הצטיינות שתשמש אותם בהמשך לימודיהם האקדמיים, כאשר בדרך לזכייה כמצטייני האוניברסיטה הפתוחה הם היו צריכים לעמוד במספר קריטריונים, ביניהם ציון משוקלל סופי של 95 ומעלה, סיום בהצלחה של לפחות חמישה קורסים אקדמיים, אף ציון נכשל ועוד.

ממשרד החינוך נמסר השבוע כי רוב התלמידים הזוכים הצטרפו לספסלי האקדמיה במסגרת התוכנית 'אקדמיה בתיכון', המאפשרת לצעירים מתחת לגיל 18 ולתלמידי תיכון מצטיינים להתחיל בלימודים אקדמיים כבר בתקופת התיכון, בד בבד עם לימודיהם בבית הספר.

במסגרת התוכנית התלמידים צוברים נקודות זכות אקדמיות לתואר, ובמקצועות מסוימים גם יכולים להמיר לימודים בתיכון ובחינות בגרות בקורסים אקדמיים. הציון בקורסים אלה ייחשב כציון הבגרות. משרד החינוך מעניק לתלמידים שמשתתפים בתכנית מלגות משני סוגים: מלגת סיוע כלכלי ומלגת הצטיינות. בתכנית משתתפים השנה כ-1,700 תלמידים (במספר מוסדות אקדמיים), מכל רחבי הארץ.

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, אמר: "תכנית המשרד למחוננים ולמצטיינים מאפשרת לתלמידים ליהנות ממערכת חינוך שמכירה בצורכיהם המיוחדים - האינטלקטואליים והרגשיים - ולממש את הפוטנציאל האישי שלהם. התכנית אקדמיה בתיכון היא אבן דרך חשובה המאפשרת לתלמידים, בעלי הישגים גבוהים בלימודים, להמיר למידה בבית הספר בלמידה בקורסים אקדמיים. אני מברך את הזוכים, ואת צוותי ההוראה שמלווים אותם, על זכייתם מעוררת ההשראה ברשימת המצטיינים האקדמית".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20