(new)ויקטורי
יהיה בסדר...

יהיה בסדר...

מדינה היא לא חברה בע"מ. במקרה שלנו פשיטת רגל עלולה להביא אותנו לסיכון קיומי

לא יאומן, אבל זו עובדה: אנחנו הולכים לבחירות בפעם השלישית בתוך כשנה וחצי. ויש מי שבטוחים שכבר עכשיו צריך להתכונן לבחירות בפעם הרביעית. האמת היא שאת האירועים הגדולים שמתרחשים במציאות חיינו איש אינו צופה.

אף אחד מבין 9 מיליארד בני אדם על הכדור שלנו לא צפה את הקורונה, כנ"ל לגבי המשבר הפיננסי העולמי ב-2008 וכך יקרה גם עם תוצאות הבחירות אצלנו. איש מבין עשרות הפרשנים המשחיתים את זמננו מדי יום במדיות השונות והרבות על תרחישים כאלה ואחרים אינו יודע ולצפות מי יערוק מאיזו מפלגה ולאיזו מפלגה הוא יחבור.

מה שברור הוא שבפוליטיקה הכל יתכן והכל אפשרי. במיוחד בפוליטיקה שלנו. לצערנו את החשבון ומדובר במיליארדים רבים מגישים לכל אחד מאיתנו ובתשלומים כי אחרי שתוקם כאן ממשלה בסיעתא דשמיא, נשלם את החשבון בריבית דריבית.

אנחנו מקבלים את הרושם שאצלנו המצב הוא סבבה אגוזים אבל זהו חזיון תעתועים שיתכן שיתנפץ אל מול עינינו בעתיד הקרוב והלוואי ואתבדה. לא יתכן שמדינה תתנהל מכוח האינרציה במשך זמן ארוך כל כך ואין מדובר בשווייץ או לוקסמבורג. אני לא קונה את התשובה שמצבנו הבטחוני, כלכלי ומדיני מעולם לא היה טוב יותר שעה שמשרדי הממשלה משותקים זמן כל כך ארוך.

המנטרה הישראלית: "יהיה בסדר..." היא לא נוסחת קסם או אפליקציה שהשימוש בה מביא אותנו אל היעד בבטחה. זו הפקרות לאומית לקחת מיליוני אזרחים לבחירות בפעם השלישית פעם אחר פעם ולהפקיר את המדינה לידי הגורל הטוב.

אנו בוטחים באלוהינו שבשמיים שעשה ניסים לאבותינו, אבל בין זה לבין המצב אליו נקלעה המדינה אין דבר וחצי דבר. כאשר היינו אדישים לגורלנו בעבר ידעו הגויים להשמיד אותנו פעם אחר פעם. מדינה היא לא חברה בע"מ. במקרה שלנו פשיטת רגל עלולה להביא אותנו לסיכון קיומי.

הכרעה בבחירות הקרובות היא כורח המציאות. החלוקה לשני גושים החוצים את העם לשניים חייבת להוביל לממשלה של אחדות לאומית כי אין לנו את הפריווילגיה שלא להיות מאוחדים שכן ישראל ערבים זה לזה.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20