(new)ויקטורי
הסיבים האופטיים יגיעו למודיעין?

הסיבים האופטיים יגיעו למודיעין?

משרד התקשורת גיבש לאחרונה את המתווה החדש לפריסת התשתית המתקדמת בארץ, כאשר מודיעין שוייכה ל"עשירון" גבוה, שמשמעותו היא שאין כדאיות כלכלית להתקנתם בעיר

(צילום: unsplash)

משרד התקשורת גיבש לאחרונה מתווה חדש לפריסת הסיבים האופטיים בארץ שצפוי להיכלל בחוק ההסדרים החדש.

על פי המתווה תחולק הארץ ל"עשירונים", על פי מידת הכדאיות הכלכלית של חיבור האזור לתשתית הסיבים, כך מפרסם השבוע העיתון כלכליסט. ככל שהעשירון אליו תשוייך כל עיר יותר גבוה, כך פוחתת מידת הכדאיות הכלכלית ואיתה גם הסיכוי לפריסת סיבים אופטיים בה.

על פי הידיעה בכלכליסט זכתה מודיעין להשתייך לעשירון השמיני, שמשמעותו היא שהעיר נחשבת  ל"בלתי משתלמות כלכלית לפי משרד התקשורת". השיוך לעשירונים במקרה זה אינו קשור למעמד סוציואקונומי, כאשר ההסבר לשיוכים השונים הוא שגם בתוך הערים עצמן קיים שוני רב בין השכונות השונות, כך שיכול להיווצר מצב בו אזור אחד בעיר ייהנה פ מפריסת הסיבים ואילו באזור אחר זו לא תותקן.

עלות פריסת רשת סיבים אופטיים בכל הארץ נאמדת בשלושה מיליארד שקל, מה שיוביל כמובן את חברות התקשורת לבצע פריסה רק במקומון בהם יש סיכוי גבוה להחזר ההשקעה. העלות הכלכלית מושפעת בין השאר ממידת צפיפות הבנייה בכל אזור, כך שבשכונות מסויימות במודיעין בהן הבנייה היא של בתים פרטיים בעיקר, הסיכוי לפריסת תשתית זו היא נמוכה.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20