(new)ויקטורי
רק תבקשו. ובהקדם

רק תבקשו. ובהקדם

עמותת סחלבים הודיעה כי הורים יחידניים לילדים השוהים בצהרוני העמותה יוכלו לקבל מהמדינה סבסוד לתשלום החודשי, כאשר התקציב מוגבל וכל הקודם זוכה

(צילום ארכיון: סחלבים)

עמותת סחלבים, המפעילה את מערך הצהרונים בעיר, עדכנה השבוע כי משפחות חד הוריות לילדים הרשומים בצהרוני הגנים, יוכלו להגיש בקשה לקבלת סבסוד מהמדינה.

מסחלבים נמסר כי מערך הצהרונים שהיא מפעילה קיבל השבוע את הכרת משרד העבודה והרווחה לשנת תשפ"א, וכתוצאה מכך יכולות משפחות יחידניות להגיש את הבקשה. הזכות לסבסוד ניתנת למשפחות ילדי הגנים שנולדו בין התאריכים 1/12/2014-31/12/2017, הרשומים לצהרונים לחמישה ימים בשבוע ובכפוף לתנאי מבחני התמיכה של משרד העבודה והרווחה.

הורה יחידני המעוניין בקבלת הסבסוד, שהיקפו לא נמסר, יכול להגיש בקשה אישית באופן מקוון באתר האגף למעונות יום. במרכז לגיל הרך בעמותת סחלבים מדגישים השבוע כי טרם הגשת הבקשה המקוונת, יש לפנות למזכירות הגיל הרך בטלפון 08-9727156 (שלוחה 0), לשם קבלת אישורי הקבלה למסגרת אותם נדרש לצרף לבקשה.

בסחלבים ממליצים להגיש את הבקשות בהקדם, שכן מדובר תכנית ארצית בה ההשתתפות במימון תינתן בכפוף למגבלת התקציב בשיטת כל הקודם זוכה. פרטים נוספים על אופן הסבסוד ותנאי הקבלה ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד העבודה והרווחה, או במוקד הטלפוני 2969*.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20