(new)ויקטורי
בניגוד למגמה

בניגוד למגמה

דוח חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מגלה ירידה של 9.5% בהתחלות הבנייה בכלל הארץ, בעוד שבמודיעין נרשמה עלייה של למעלה ממאתיים אחוזים עם תחילת בנייתן של 561 יחידות דיור חדשות

(צילום ארכיון: דוברות העירייה)

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה לאחרונה דוח הבוחן את מספר התחלות וגמר בנייה בארץ, ממנו עולה כי מודיעין מתנהלת בניגוד למגמה הארצית.

על פי הדוח נרשמה בכלל הארץ ירידה של 9.5% בהתחלות בנייה בין אוקטובר 2019 לספטמבר 2020, אולם במודיעין נרשמה דווקא עלייה של 211% עם 561 יחידות דיור שהחלה בנייתן בתקופה זו. נתון זה אפשר לשייך כמובן לבנייה המסיבית בשכונת מורשת שהחלה בשנה האחרונה, במקביל לבנייה גם בשכונת נופים שכבר מאוכלסת ברובה.

מודיעין היא אחת הרשויות הבודדות בהן נרשמה עלייה ניכרת במספר הדירות שבנייתן החלה בתקופה זו, יחד עם רמלה ורעננה, שדרות וגבעתיים, אשלקון, נתניה ובית שמש. בתל אביב נרשם בתקופה זו הנתון הגבוה ביותר של התחלות בנייה – 1,903 יחידות דיור, אולם מדובר בירידה של למעלה מחמישה אחוזים לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה.

עוד פורסם בדוח מספר התחלות הבנייה במודיעין לאורך השנים האחרונות: מאוקטובר 2016 ועד לספטמבר 2017 החלה בעיר בנייתן של 1,010 יחידות דיור, 609 בין השנים 2017-108, 180 בלבד בין אוקטובר 2018 לספטמבר 2019 וכאמור, 561 השנה.

עוד עולה מהדוח כי 34.5% מסך כל התחלות הבנייה היו במסגרת תכנית מחיר למשתכן, עלייה של 8.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

(new)שלומי תבלינים 18.5.20