(new)ויקטורי
סופית: הגננת ממודיעין שהורשעה בעוקץ נדל"ן תרצה 10.5 שנות מאסר

סופית: הגננת ממודיעין שהורשעה בעוקץ נדל"ן תרצה 10.5 שנות מאסר

בית המשפט העליון דחה השבוע את ערעורה של מיכל קליינמן-זעירא, בעברה בעלת גן ילדים בעיר, שהונתה בני משפחה, חברים ובנקים בהיקף של 18 מיליון שקל

(צילום ארכיון: פייסבוק)

בית המשפט העליון דחה השבוע את ערעורה מיכל קליינמן-זעירא, תושבת מודיעין לשעבר, שנידונה ל-10.5 שנות מאסר לאחר שהורשעה בביצוע עוקץ נדל"ן בהיקף של 18 מיליון שקל.

כזכור, בתחילת שנת 2016 הוגש נגד קליינמן-זעירא כתב אישום, על פיו היא הונתה חברים ובני משפחה, כמו גם מספר בנקים, וביצעה שורה של מעשי הונאה בין השנים 2011-2015. בין היתר הונתה מי שהייתה בעברה בעלת גן ילדים את אחיה ובן זוגה, שהגיע בעקבות זאת למצב של פשיטת רגל.

על פי כתב האישום קליינמן נהגה להציג את עצמה בפני קורבנותיה כיזמית נדל"ן עתירת ממון ונכסים. במסגרת זו סיפרה קליינמן במשך כל אותן שנים כי היא מחזיקה בבעלותה נכסי נדל"ן, בין היתר באמצעות מסמכים מזויפים, והציעה למתלוננים להשקיע בעסקאות שונות בתמורה לזכויות בנכסים או לתשואות גבוהות. הקורבנות שוכנעו וכך ערכה קליינמן הסכמים רבים עם הקורבנות וגם מול בנקים שונים. המתלוננים, ברובם המכריע, היו מסביבתה הקרובה של קליינמן, כולל קרובי משפחתה. בהם גם אחיה, חבריה, וגם אדם עמו ניהלה קשר זוגי ואפילו את מנהל סניף הבנק שלה הפילה בפח.

בהכרעת הדין הורשעה קליינמן ב-12 מתוך 14 המקרים שתוארו בכתב האישום. כאשר בית המשפט קבע כי היא נהגה לרכוש את אמונם של מקורביה באמצעות מצגי שווא מתוחכמים. קליינמן זוכתה מהאישום שייחס לה קשירת קשר לסחיטה באיומים של עורך דינה לשעבר.

השבוע קיבל בית המשפט העליון את עמדת הפרקליטות והותיר את עונשה על כנו, כאשר בהכרעת הדין נכתב כי " על אף שיהא מי שיאמר כי העונש שנגזר עליה מחמיר עימה, אינו חמור במידה המצדיקה את התערבותה של ערכאת ערעור".

(new)שלומי תבלינים 18.5.20