הדמיות דוברות ע

2017-03-01 00:00:00

הכיוון: מערב

חודשים ספורים לאחר אישור תוכנית האב העתידית של מודיעין ("מד 35"), צוות המתכננים בראשות האדריכלית נעמה מליס מפרסם את התוכניות ברמה מפורטת יותר. זו מאפשרת

המשך קריאה »
2017-03-01 00:00:00

הכיוון: מערב

חודשים ספורים לאחר אישור תוכנית האב העתידית של מודיעין ("מד 35"), צוות המתכננים בראשות האדריכלית נעמה מליס מפרסם את התוכניות ברמה מפורטת יותר. זו מאפשרת

המשך קריאה »