צילום ארכיון מו

2015-06-22 01:00:00

על שלושה ועל ארבעה

העירייה פירסמה מודעה הקוראת לעמותות לפנות ולבקש לקבל לידיהם חלק ממגרש שמספרו צ-14 המצוי בצומת הרחובות יעל הגיבורה ואסתר המלכה בשכונת מוריה על מנת להקים

המשך קריאה »
2015-06-22 01:00:00

על שלושה ועל ארבעה

העירייה פירסמה מודעה הקוראת לעמותות לפנות ולבקש לקבל לידיהם חלק ממגרש שמספרו צ-14 המצוי בצומת הרחובות יעל הגיבורה ואסתר המלכה בשכונת מוריה על מנת להקים

המשך קריאה »