(new)דיור מוגן 1/7/18
אפשר להמשיך לפדל בשקט

אפשר להמשיך לפדל בשקט

איך יתמודדו רוכבי האופניים החשמליים של מודיעין (ובעיקר הצעירים שבהם) עם התקנות החדשות שהמדינה מנסה להכניס לתחום? התפתחויות השבוע האחרון מגלות כי "עוד חזון למועד"? כלומר – הרשויות ימשיכו להתווכח בינן לבין עצמן ובינתיים, הרוכבים החשמליים המקומיים יוכלו להמשיך לנוע באין מפריע.

ועדת הכלכלה של הכנסת תובעת מהמשטרה לאכוף את החוק על רוכבי האופניים החשמליים בכבישי הערים. מ"מ יו"ר הועדה ח"כ יצחק ועקנין מש"ס, שניהל את הדיון, אמר כי "המצב הנוכחי לא יכול להימשך. עד להסדרת שינויים בתקנות המשטרה נדרשת להגביר את האכיפה ולוודא שילדים מתחת לגיל 14 לא עולים על אופניים חשמליים. כמו כן נדרשת המשטרה להוריד את הרוכבים מהמדרכות".

לעומתו ח"כ מירב בן ארי (מפלגת כולנו) אמרה כי צריך להעביר את הסמכויות מהמשטרה לרשויות המקומיות. "אני בעד האופניים אבל לא בצורה כזו של זלזול בתקנות התעבורה" אמרה. היא דרשה לקבל החלטות בנושא בתוך 30 יום והבהירה כי כתבה הצעת חוק בנושא.

ראש מחלקת תביעות במשטרת ישראל, ניצב משנה שרית פילפסון, טענה כי "כולם מסכימים שהתקנות היום לא נותנות מענה אופטימלי". ח"כ וקנין התפרץ לדברים ודרש תשובות בעניין האכיפה והאם המשטרה בכלל דנה בעניין. "אני לא רואה אכיפה בכלל", אמר. נצ"מ פיליפסון השיבה כי ב-2014 נרשמו 3,100 דוחות לרוכבים וב-2015 נרשמו כבר עד היום כ-1,500 דוחות.

מנהל המרכז הלאומי לחקר טראומה ברפואה דחופה, פרופ' קובי פלג, הזהיר כי אם המגמה שנרשמה מאז תחילת השנה תימשך, אז שנת 2015 תיגמר עם 850 מאושפזים מתאונות עם אופניים חשמליים ועוד 8,500 איש שיפגעו.

הוא התייחס גם לחשיבות חבישת הקסדות ואמר כי כל ההרוגים מקרב הרוכבים היו ללא קסדות ומי שחבש קסדה לא נהרג. מנכ"ל המועצה לשלום הילד, ד"ר יצחק קדמן, אמר כי צריך להבהיר האם האופניים החשמליים עם כלי רכב או צעצוע – ואם זה כלי רכב יש להתייחס אליו ככזה, לקבוע מגבלות גיל, לערוך מבחני רישוי, לחייב ביטוח, להורידו לכביש ועוד.

סגנית היועצת המשפטית של משרד התחבורה, עו"ד חוה ראובני, טענה כי "לא צריך לתקן שום דבר, צריך לאכוף את הקיים, אם אין אכיפה והסיכוי להיתפס הוא קטן אז אין הרתעה ואין טעם בחוקים נוספים".

במודיעין – ירידה בתאונות

בינתיים דיווחה עמותת אור ירוק על ירידה במספר תאונות שבהן מעורבים אופניים בעיר מודיעין. על פי הדו"ח במודיעין נפגעו בעשור האחרון שמונה בני אדם מתאונות אופניים בכלל, בשנת 2010 נפגעו בעיר שלושה רוכבי אופניים בתאונות, בשנת 2011 נפגעו שניים כך גם בשנת 2012. בשנת 2013 לא נפגע אף רוכב ובשנת 2014 נפגע רוכב אחד בלבד.

ומחזיק תיק התחבורה בעיר אילן בן סעדון הודה במכתב למפקד המשטרה סגן ניצב אמיר קליין כי "לצערי למרות התקנות החדשות לעניין הגבלת מהירות הנסיעה, אין עדיין למשטרה או לגורמי האכיפה העירוניים  יכולת לאוכפן".

בתמונה: חונים באחד מבתי הספר בעיר ( צילום אינגריד מולר)

יאיר דנון