(new)ויקטורי
הריסת בית המחבל, שרצח את אלמוג שילוני, בוטלה

הריסת בית המחבל, שרצח את אלמוג שילוני, בוטלה

בג"צ ביטל היום (שלישי) את הצו להריסת בית המחבל שרצח אשתקד את אלמוג שילוני, חייל תושב מודיעין, שנרצח בתל אביב. המחבל הוא נור א-דין אבו חשיה. מערכת הביטחון ביקשה להרוס לאחר האירוע את בית משפחתו, קיבלה צו המאפשר לעשות זאת, אך לא הפעילה אותו.

היום קבע בג"צ כי הצו יבוטל מכיוון שלא הופעל. השופט מני מזוז פירט: "החובה לפעול במהירות הראויה היא מהמרכזיות במינהל תקין. היא נובעת מהחובה של כל עובד ציבור לפעול בהגינות. הפרת חובה כזו עלולה, בנסיבות מסוימות, למנוע הפעלתה, בין בשל מיצוי המועד להפעלת הסמכות ובין משום ויתור ומניעות".

השופט צבי זילברטל הוסיף: "חוששני כי הפעלת הסמכות על ידי המשיב כשנה לאחר מעשיו הרצחניים של אבו חשיה ממילא לא תוביל לתוצאה ההרתעתית המבוקשת והלגיטימית. משכך, ובעיקר נוכח האינטרסים שייפגעו מהריסת הבית בשיהוי ניכר, עמדתי היא כי הפעלת הסמכות בשלב זה תהיה בלתי סבירה ובלתי ראויה".

השופט אליקים רובינשטיין הציע פיתרון ביניים, שלא התקבל: "דומני כי הפתרון של הריסה חלקית מאזן באופן הולם בין הזמן שחלף בין האירוע להוצאת צו ההריסה וציפייתם של בני הבית, לבין התועלת שיש בהריסה חלקית של הבית לשם השגת הרתעה".

בתמונה: שילוני ז"ל. צו ההריסה בוטל מכיוון שלא הופעל

(new)שלומי תבלינים 18.5.20