(new)ויקטורי
גם מגרש 800 במע"ר מצא בעלים

גם מגרש 800 במע"ר מצא בעלים

המשבצת האחרונה, והקטנה ביותר במע"ר (350 מ"ר בסך הכל), תימכר לחברת חברת "דה לה פניה השקעות" • זו הציעה במכרז 1.45 מיליון שקל – מעל פי שלושה ממחיר המינימום והרבה מעבר להערכת השמאי

חברת "דה לה פניה השקעות בע"מ" זכתה במכרז של רשות מקרקעי ישראל לחכירת מגרש קטן המיועד למסחר ספורט ונופש במע"ר. תוצאות המכרז פורסמו השבוע ועל פיו תשלם הזוכה 1.45 מיליון שקל לפני הוצאות פיתוח, שמסתכמות ב-334 אלף שקל. גודל המגרש: 350 מ"ר.

מדובר במגרש המוכר בשמו מגרש 800 ומחיר המינימום שנדרש עבורו עמד על 435 אלף שקל. הערכת השמאי לשווי המגרש היתה 955 אלף שקל, כלומר הזוכים שילמו פרמיה מעל שווי המגרש של כחצי מיליון שקל.

המגרש נמצא בצידה המערבי של השדרה המרכזית של המע"ר והוא ממוקם מעט צפונה מתחילת המע"ר ליד קניון עזריאלי, ממש מול נקודת הקצה הדרומית של בנייני דמרי שמעבר לכביש שדרות המכבים. למכרז התקבלו 11 הצעות ובהתחשב בשטחו הקטן מדובר בהצעות רבות מאד, שנובעות בעיקר מהעובדה שעל המגרש ניתן לממש ייעוד מסחרי מגוון של מסחר, נופש וספורט ושאר שימושים עיסקיים כמו בית קפה וכו'.

על פי תוכנית הבינוי של המע"ר, הבניין שיוקם על המגרש יהיה בניין יחיד ונגיש מכל צדדיו ובקומת הקרקע שלו יהיה כאמור בית קפה עם רחבת ישיבה מוצלת לידו וכן חנות לשימוש עוברי האורח בשדרה המרכזית.

(newשלומי תבלינים חדש 13.10.21