(new)ויקטורי
נפצע ופוצה

נפצע ופוצה

צעיר ממודיעין שרכב על אופנוע ונפצע בתאונה תבע את חברת הביטוח ולאחר מו"מ הוסכם: 300 אלף שקל פיצוי וביטול התביעה

בחודש אוגוסט 2014 רכב בחור צעיר ממודיעין על אופנוע כאשר מונית התנגשה בו והעיפה אותו לכביש. כתוצאה מאירוע התאונה ידו השמאלית נתקעה בין גלגלי מכונית המונית. הנפגע פונה למרכז הרפואי בתל השומר ובבדיקות שעבר התגלו מספר שברים בידו השמאלית.

בתביעה שהגיש בשמו עו"ד ניסן מנו ממודיעין הוא ביקש לחייב את חברת הביטוח לפצות על  כל הנזקים שנגרמו לו, לרבות פיצוי בגין אבדן כושר השתכרות לעבר ולעתיד, הפסדי פנסיה, הוצאות רפואיות ונסיעות, הוצאות בגין עזרת הזולת ופיצוי בגין כאב וסבל. חברת הביטוח הכירה בחובתה לפצות את הנפגע, אך טענה שסכום הפיצויים שנדרשה לשלם מופרז. לצורך קביעת הנכות שנותרה לנפגע בעקבות התאונה, מינה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו בתחום האורטופדי אשר בדק את ידו של הצעיר וקבע את נכותו הצמיתה כתוצאה מהתאונה בשיעור של 10%.

עיקר המחלוקת בשאלת גובה הנזק הייתה לעניין בסיס השכר של התובע (לפיו יש לחשב את הפיצוי המגיע לו בגין ראש הנזק של הפסד השתכרות לעבר ולעתיד) ולעניין שיעור הנכות התפקודית שנותרה לתובע. עו"ד מנו טען כי התאונה פגעה קשה בבריאותו של הצעיר ובתפקודו וכי הוא איבד את כושר עבודתו לצמיתות בעקבות התאונה. לעומת זאת, חברת הביטוח טענה שהנכות שנקבעה לתובע בגין התאונה היא זניחה ואיננה משפיעה על תפקודו כלל.

לאחר משא ומתן סוכם כי חברת הביטוח תשלם לצעיר פיצויים בסך 300 אלף שקל. בעקבות זאת בוטל כתב התביעה. 

(new)בשר בכפר, מוזל בכפר 26.8.20